ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η εταιρεία Lazaridis Engineering Σύμβουλοι Μηχανικοί δραστηριοποιείται στον τομέα της υγείας και ασφαλείας στην εργασία προσφέροντας ολοκληρω-μένες λύσεις σε εταιρείες και κάθε είδους επιχειρήσεις. Παρέχει υπηρεσίες σχετικά με την πρό-ληψη των επαγγελματικών κινδύνων και την προστασία της υγείας και της ασφάλειας, την εξάλειψη των συντελεστών κινδύνου των εργατικών ατυχημάτων, την ενημέρωση, τη διαβούλευση, την ισόρροπη συμμετοχή, την κατάρτιση των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, για την εφαρμογή των γενικών αυτών αρχών.

Η εταιρεία Lazaridis Engineering Σύμβουλοι Μηχανικοί δραστηριοποιείται στον τομέα της υγείας και ασφαλείας στην εργασία προσφέροντας ολοκληρω-μένες λύσεις σε εταιρείες και κάθε είδους επιχειρήσεις. Παρέχει υπηρεσίες σχετικά με την πρό-ληψη των επαγγελματικών κινδύνων και την προστασία της υγείας και της ασφάλειας, την εξάλειψη των συντελεστών κινδύνου των εργατικών ατυχημάτων, την ενημέρωση, τη διαβούλευση, την ισόρροπη συμμετοχή, την κατάρτιση των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, για την εφαρμογή των γενικών αυτών αρχών.

Η εταιρεία Lazaridis Engineering Σύμβουλοι Μηχανικοί δραστηριοποιείται στον τομέα της υγείας και ασφαλείας στην εργασία προσφέροντας ολοκληρω-μένες λύσεις σε εταιρείες και κάθε είδους επιχειρήσεις. Παρέχει υπηρεσίες σχετικά με την πρό-ληψη των επαγγελματικών κινδύνων και την προστασία της υγείας και της ασφάλειας, την εξάλειψη των συντελεστών κινδύνου των εργατικών ατυχημάτων, την ενημέρωση, τη διαβούλευση, την ισόρροπη συμμετοχή, την κατάρτιση των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, για την εφαρμογή των γενικών αυτών αρχών.

Η εταιρεία Lazaridis Engineering Σύμβουλοι Μηχανικοί δραστηριοποιείται στον τομέα της υγείας και ασφαλείας στην εργασία προσφέροντας ολοκληρω-μένες λύσεις σε εταιρείες και κάθε είδους επιχειρήσεις. Παρέχει υπηρεσίες σχετικά με την πρό-ληψη των επαγγελματικών κινδύνων και την προστασία της υγείας και της ασφάλειας, την εξάλειψη των συντελεστών κινδύνου των εργατικών ατυχημάτων, την ενημέρωση, τη διαβούλευση, την ισόρροπη συμμετοχή, την κατάρτιση των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, για την εφαρμογή των γενικών αυτών αρχών.

Η εταιρεία Lazaridis Engineering Σύμβουλοι Μηχανικοί δραστηριοποιείται στον τομέα της υγείας και ασφαλείας στην εργασία προσφέροντας ολοκληρω-μένες λύσεις σε εταιρείες και κάθε είδους επιχειρήσεις. Παρέχει υπηρεσίες σχετικά με την πρό-ληψη των επαγγελματικών κινδύνων και την προστασία της υγείας και της ασφάλειας, την εξάλειψη των συντελεστών κινδύνου των εργατικών ατυχημάτων, την ενημέρωση, τη διαβούλευση, την ισόρροπη συμμετοχή, την κατάρτιση των εργαζομένων και των εκπροσώπων τους, για την εφαρμογή των γενικών αυτών αρχών.

Η εταιρεία Lazaridis Engineering Σύμβουλοι Μηχανικοί είναι από τις πρώτες εταιρείες που δραστη-ριοποιείται στο χώρο της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα, τόσο σε ιδιωτικά όσο και σε δημόσια έργα. Αναλαμβάνουμε την μελέτη, την επίβέψη και την κατασκευή Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων και μεμονωμένων Θέσεων Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων

© 2023 by Lazaridis Engineering Σύμβουλοι Μηχανικοί. Created with Wix.com

LAZARIDIS ENGINEERING

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now