ΟΜΑΔΑ

Αναστάσιος Λαζαρίδης

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών

 M. Eng. Ενεργειακά Συστήματα

Μέλος ΤΕΕ

Ενεργειακός Επιθεωρητής ΥΠΕΚΑ

Τεχνικός Ασφάλειας ΣΕΠΕ

Δικαστικός Πραγματογνώμων

Βασίλειος Λαζαρίδης

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών

 M. Eng. Ενεργειακά Συστήματα

Μέλος ΤΕΕ

Ελεγκτής Δόμησης ΥΠΕΚΑ

Μαρία Κεφάλα

Διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός

 M. Eng. Βιομηχανική Διοίκηση

Μέλος ΤΕΕ

Ενεργειακός Επιθεωρητής ΥΠΕΚΑ